Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

25 Temmuz 2019

Misyon
Bakanlığımız iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmek suretiyle kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.

Vizyon
İç denetim faaliyetlerini uluslararası standartlara ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürüten, Bakanlığımızın tüm önemli sorunlarının çözümünde ilk akla gelen birim olmak.

Temel Değerler
İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıyız.
Çözüm üretir, değer katarız.
Dürüst ve faziletli davranırız.
Etkili iletişim, kalite ve sürekli gelişimi esas alırız.
Nesnel davranır,
Etki altında kalmayız.
Tüm paydaşlarımız için;
İyi yönetişimin güvencesiyiz.
Mesleki özen ve dikkat gösterir, hukukun üstünlüğüne inanırız.