“İç Denetim Farkındalık Etkinliği”nin Aralık ayı konusu “EFQM Mükemmellik Modeli”ydi.

14.12.2018 06:29:15

“İç Denetim Farkındalık Etkinliği”nin Kasım ayı konusu “Güvenli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı”idi

22.11.2018 06:48:39

İç Denetçi Ataması

22.11.2018 06:20:02

“İç Denetim Farkındalık Etkinliği”nin Eylül ayı konusu “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca yürütülen ‘Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi’ Konulu Danışmanlık Faaliyeti” idi

28.9.2018 10:49:32

İç Denetçi Halil İbrahim ÖZBİLGER'in Ataması

28.9.2018 10:34:46

BT Denetimi Eğitimi

16.5.2018 10:34:14

Veda Kahvaltısı

30.4.2018 07:01:46

Başkanlığımızın 2 numaralı yayını olan Ticaret İl Müdürlükleri Süreçlerine İlişkin İş Akışları El Kitabı’nı Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ’ye takdim ettik.

16.4.2018 14:37:10

“Ticaret İl Müdürlükleri Süreçlerine İlişkin İş Akışları El Kitabı”mız çıktı.

12.4.2018 12:54:59

Kutlama

9.4.2018 08:18:37

Başkanlığımızca her ay düzenlenen “İç Denetim Farkındalık Etkinliği”nin mart ayı konusu “Sorun Çözme ve Sıra Dışı Düşünme Teknikleri” idi.

2.4.2018 06:59:41

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile kahvaltılı açılış toplantısı yapılmıştır.

5.3.2018 13:01:56

Başkanlığımızca her ay düzenlenen “İç Denetim Farkındalık Etkinliği”nin şubat ayı konusu “Kurumsal Risk Yönetimi” idi.

21.2.2018 12:04:47

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetici ve çalışanlarına “Unvan Bazlı İş Yükü Analizi ve Norm Kadro Belirleme” konusunda seminer verilmiştir.

9.2.2018 07:28:58

Bakanlığımız 2018 Yılı İç Denetim Programı

18.1.2018 12:10:51

İç Denetim Farkındalık Etkinliğinin Bu Ayki Konusu “İç Kontrol ve İç Denetimde Güncel Gelişmeler”

11.1.2018 12:12:05