Başkan

20 Aralık 2019
Mustafa IŞIK
İç Denetim Birimi Başkanı (CGAP, MSc, A4)
 
10.05.1971 tarihinde Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Çukuryurt Köyü’nde doğmuştur. 1988 yılında Kayseri Merkez Endüstri Meslek Lisesinden, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünce yürütülen, kamu görevlilerinin yönetim bilimi alanında uzmanlaşmasını sağlamayı ve Türk kamu yönetiminin üst düzeyde yönetici gereksinmesine katkıda bulunmayı amaçlayan özel nitelikli Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirmiştir.

Kronolojik olarak eski adlarıyla Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yeni adıyla Ticaret Bakanlığında olmak üzere; 30.12.1993 tarihinde Stajyer Gümrük Kontrolörlüğüne, 10.04.1997 tarihinde Gümrük Kontrolörlüğüne, 15.01.2004 tarihinde Gümrük Başkontrolörlüğüne, 25.12.2007 tarihinde İç Denetçiliğe, 01.03.2011 tarihinde İç Denetim Birimi Başkan Yardımcılığına, 09.10.2017 tarihinde de İç Denetim Birimi Başkanlığına atanmıştır.

2016 yılında “Gümrük İdarelerindeki Temel Süreçlere İlişkin İş Akışları El Kitabı”, 2018 yılında "Ticaret İl Müdürlüklerindeki Süreçlere İlişkin İş Akışları El Kitabı" adlı çalışmaları yayımlanmıştır.

1992 yılında “Kaknus”, 1992-1993 yıllarında “Ankara’da Develi” adlı edebî ve kültürel içerikli dergiler ile 2003-2005 yılları arasında Gümrük Kontrolörleri Derneğince yayımlanmakta olan “Gümrük Dünyası”, 2009-2012 yılları arasında Kamu İç Denetçileri Derneğince yayımlanmakta olan “Denetişim” adlı mesleki dergilerin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmıştır.

Muhtelif dergi ve gazetelerde şiir, deneme ve gezi notu türünde edebî yazıları ile meslekî konulara ilişkin makaleleri yayımlanmıştır.

2013 yılında ABD’de “Performans Denetimi” konusunda incelemelerde bulunmuştur.

YDS-E düzeyinde İngilizce bilmektedir.

Halen Ticaret Bakanlığında İç Denetim Birimi Başkanlığını yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.
 
İletişim:
+90 312 449 26 00
mistik@ticaret.gov.tr