Bakanlığımızın 2022 Yılı İç Denetim Programı

03 Ocak 2022

Bakanlığımızın 2022 Yılı İç Denetim Programı Sayın Bakanımız tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Program kapsamında gerçekleştirilecek iç denetim faaliyetleri şunlardır:
 

 • Güvenlik Mührü Yapımı, Dağıtımı ve Takibi Süreci
 • Teminat Uygulamaları
 • Kooperatifçiliğin Tanıtılması ve Eğitim Süreci
 • Bilirkişiliğe Kabul ve Bilirkişi Görevlendirme Süreci
 • Canlı Hayvan İthalatı
 • BKİ (Bölge Kurucu ve İşletici) Şirketler İşlemleri
 • Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci
 • Hava Limanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci
 • Elektronik Ticarete Yönelik İşlemler Süreci
 • Tahsilat İşlemleri
 • Yatlara Yönelik İşlemler
 • Hariçte İşleme Rejimine Yönelik İşlemler Süreci
 • Ticaret Politikası Savunma Araçları (TPSA) İşlemleri Süreci
 • Ön Mali Kontrol İşlemleri
 • Taşınmaz İşlemleri
 • Özel Liman ve İskele İşlemleri
 • Olay ve Problem Yönetimi
 • Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Tedbirlerinin Uygulanması
 • Kamu Zararlarının Takip ve Tahsil Sürecine İlişkin Rehber Hazırlanması
 • Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Uygulaması İçin Yürütülecek Veri Kalitesi Çalışmasına Katkı Sağlanması
 • Sistem Güvenlik Stratejisinin Oluşturulmasına Katkı Sağlanması