Bakanlığımızın 2020 Yılı İç Denetim Programı

16 Haziran 2020

Bakanlığımızın 2020 Yılı İç Denetim Programı Sayın Bakanımız tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Program kapsamında gerçekleştirilecek iç denetim faaliyetleri şunlardır:

  • İthal Lisansı, İzin Belgesi, İthal Şahadetnamesi Düzenlenme İşlemleri
  • Muayene İşlemleri Süreci
  • Gümrük Laboratuvarları
  • Serbest Bölge Gümrük İşlemleri Süreci
  • Tüketici Haklarını Koruma Süreci
  • Kurumsal Bilgi Mimarisi Yönetimi Modeli
  • Sanallaştırma
  • İşçi Özlük İşlemleri
  • Merkez Mal ve Hizmet Alım Süreci
  • Merkez Taşınır Mal Kayıt ve Takibi