Bakanlığımızın 2019 Yılı İç Denetim Programı

02 Ağustos 2019

Bakanlığımızın 2019 Yılı İç Denetim Programı Sayın Bakanımız tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Program kapsamında gerçekleştirilecek iç denetim faaliyetleri şunlardır:

 • Dahilde İşleme Rejimi Süreci
 • Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri
 • Sebze ve Meyve Ticaretine Yönelik İşlemler
 • Kara Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Süreci
 • İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri
 • Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirme Süreci
 • Haberleşme Sistemleri
 • Maaş ve Sosyal Yardım İşlemleri
 • Merkez Evrak İşlemleri ve Arşivleme
 • Etik Davranış Kurallarının Oluşturulması ve Takibi
 • Harcırah İşlemleri Rehberinin Hazırlanması