Değerli meslektaşlarımız; İç Denetçi Elif AY ve İç Denetçi Serdar AY Daire Başkanlığına atanmıştır.

Değerli meslektaşlarımız;
İç Denetçi Elif AY vekâleten yürüttüğü Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine asaleten,
İç Denetçi Serdar AY Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
atanmıştır.
Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.