2019 Yılı İç Denetim Programı uyarınca yürütülen “Dahilde İşleme Rejimi Süreci” ve “Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri” konulu denetim faaliyetleri kapsamında İhracat Genel Müdürlüğü ile çok verimli bir açılış toplantısı yaptık.

2019 Yılı İç Denetim Programı uyarınca yürütülen “Dahilde İşleme Rejimi Süreci” ve “Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri” konulu denetim faaliyetleri kapsamında İhracat Genel Müdürlüğü ile denetimin amacının, kapsamının ve yönteminin görüşüldüğü çok verimli bir açılış toplantısı yaptık. Toplantıya ev sahipliği yapan, yapıcı görüş ve değerlendirmeleri ile sürece katkı sağlayan İhracat Genel Müdürü Volkan AĞAR’a ve değerli ekibine çok teşekkür ederiz.