Sayın Bakanımıza Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Sunum Yapıldı

21 Aralık 2021

Sayın Bakanımıza, Başkanlığımız İç Denetçileri Dr. Arzu KÜTÜKCÜ, Ahmet ERTÜRK, Birsen SARIYAR BERBEROĞLU, Ufuk ÖZKAN ve Zeliha BALLI'dan oluşan Bilgi Teknolojileri Denetim Ekibince "Bakanlığımız Bilgi Sistemlerinin İşleyişinin, Organizasyonunun ve Mimarisinin Değerlendirilmesine Yönelik Danışmanlık Raporu" nun sunumu yapıldı.