Bakanlığımızın 2021 Yılı İç Denetim Programı

24 Mayıs 2021

Bakanlığımızın 2021 Yılı İç Denetim Programı Sayın Bakanımız tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Program kapsamında gerçekleştirilecek iç denetim faaliyetleri şunlardır:

 • Tahsilat İşlemleri
 • Haciz İşlemleri
 • İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Süreci
 • Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin Kapsamı Alımların Değerlendirilerek Rehber Hazırlanması
 • Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Kapsamında Gerçekleştirilen Uygulamaların Değerlendirilerek İyileştirilmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi
 • Ülkemizdeki Dahili Vergi Sisteminin, Dahilde İşleme Rejimi Kullanım Oranını Arttırıp Arttırmadığının Analiz Edilmesi ve Değerlendirilmesi
 • Serbest Bölgelerin Üretime Yaptığı Katkının Değerlendirilerek İyileştirme Önerileri Geliştirilmesi
 • Devlet Destekleri Yönetim Sisteminin (Destek Yönetim Sistemi-DYS) İşleyişinin Değerlendirilerek Sistemin Daha Etkin ve Verimli Çalışmasına Yönelik Öneriler Geliştirilmesi
 • Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemlerinin Değerlendirilerek Rehber Hazırlanması
 • Doing Business (İş Yapma Kolaylığı) Raporlarının Değerlendirilerek Bakanlığımız Faaliyetleri İtibariyle Ülkemiz Puanının Yükseltilmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi
 • Bakanlığımız Kriz İletişim Planının Hazırlanmasına Katkı Sağlanması
 • Bakanlığımız BT Yapısının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince Yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlanması