“Ticaret İl Müdürlükleri Süreçlerine İlişkin İş Akışları El Kitabı”mız çıktı.

Başkanlığımızın 2 numaralı yayını olan “Ticaret İl Müdürlükleri Süreçlerine İlişkin İş Akışları El Kitabı”mız çıktı ve Bakanlığımız merkez ve taşrasına dağıtımına başlandı.
Kitabın hazırlanmasında ve basımında katkıları bulunan;
Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ, Müsteşarımız Sayın Cenap AŞCI başta olmak üzere,
İç Denetçiler Sayın Bülent SARAÇ ve Sayın Özlem ÜNAL BAYRAKTAR’a,
İç Ticaret Genel Müdürü Sayın Adnan YANKIN’a,
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür V. Sayın Ahmet ERDAL’a,
Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Sayın Necmettin ERKAN’a,
Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU’na,
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünde Araştırmacı (Eski Ankara Ticaret İl Müdürü) Sayın Ekrem YILDIZ’a,
İç Ticaret Genel Müdürlüğünde Araştırmacı (Eski Çanakkale Ticaret İl Müdürü) Sayın Dr. Hüsniye FIRAT’a,
Ankara Ticaret İl Müdürü V. Sayın Yavuz KARAER ve ekibine,
İstanbul Ticaret İl Müdürü Sayın İsmail MENTEŞE ve ekibine,
Gaziantep Ticaret İl Müdürü V. Sayın Bilal YAZICI ve ekibine
Şükranlarımızı arz eder, bu el kitabının işlerin kolaylaştırılmasına vesile olmasını dileriz.