Başkanlığımızın 2 numaralı yayını olan Ticaret İl Müdürlükleri Süreçlerine İlişkin İş Akışları El Kitabı’nı Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ’ye takdim ettik.

Başkanlığımızın 2 numaralı yayını olan Ticaret İl Müdürlükleri Süreçlerine İlişkin İş Akışları El Kitabı’nı Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ’ye takdim ettik. Takdimde bu el kitabını hazırlayan ekip olarak İç Denetim Birimi Başkanlığından İç Denetçiler Sayın Bülent SARAÇ ve Sayın Özlem Ünal BAYRAKTAR; İç Ticaret Genel Müdürlüğünden Araştırmacı (Eski Çanakkale Ticaret İl Müdürü) Sayın Dr. Hüsniye FIRAT ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden Araştırmacı Sayın Ekrem YILDIZ (Eski Ankara Ticaret İl Müdürü) da hazır bulundular.
Sayın Bakan Yardımcımız, bu el kitabının Ticaret İl Müdürlükleri için çok faydalı bir çalışma olduğunu söyleyerek tebriklerini iletti. Bizi kabul edip birlikte fotoğraf çektirme fırsatı sunduğu için kendilerine şükranlarımızı arz ederiz.