Bakanlığımız 2018 Yılı İç Denetim Programı

Bakanlığımız 2018 Yılı İç Denetim Programı Sayın Müsteşarımız tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Program kapsamında gerçekleştirilecek iç denetim faaliyetleri şunlardır:

  • Deniz Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  • Sınıflandırma ve Bağlayıcı Tarife Bilgisi İşlemleri
  • Otomobil İthalatı (Aksam ve parça ithalatı da dahil)
  • Yolcu İşlemleri
  • Perakende Ticarete Yönelik İşlemler
  • Merkez Yurt Dışı Harcırah İşlemleri
  • Fiziksel Çevre Yönetimi
  • Ticaret İl Müdürlüklerinin İş Süreçlerine İlişkin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
  • İyi Uygulamalar Işığında Sosyal Kooperatifçilik Uygulamamızın Geliştirilmesi